Nyhedsliste

Her finder du en oversigt over alle nyhedsartikler. Ønsker du at få en mail (max én gang i døgnet), når der er nyheder på Torvet i Silkeborg, kan du melde dig til vores nyhedsservice.

3 travle måneder på Torvet

Overblik over byggepladsen første kvartal i 2016

Der bliver minimum fem meter mellem hegnet og butikkerne. Desuden har Enggaard en medarbejder til at hjælpe fodgængere og lastbiler ved ind/udkørslen fra Torvet til Fredensgade, og beder alle om at være opmærksomme, når de skal krydse gaden i denne zone.

En nyfortolkning af Torvet med runde former

Oversigtsfoto

Skitserne til Torvets nye udseende er inspireret af Jorn og har plads til de aktiviteter, der plejer at være. Frem til 29. februar 2016 kan du komme med kommentarer på hjemmesiden – desuden er der borgermøde i Kedelhuset 23. februar kl. 19

Åstedsforretning onsdag 23. december

Handlende mennesker

Ekspropriation af areal til gangareal og ret til at etablere jordankre på private arealer til realisering af p-anlæg på Torvet i Silkeborg.

Enggaard ønsker at køre jord væk ad Fredensgade

Fredengade set oppefra

Silkeborg Kommune vurderer, at ændringen ikke påvirker miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er VVM-pligt. Nu skal naboer og andre berørte høres, inden der træffes en endelig afgørelse.

Torvets pladehegn og andre oplevelser på Torvet

Tavle på pladehegn

Der skal være liv og oplevelser på Torvet, også mens p-kælderen bygges. Nyeste idé er et stort pariserhjul, som skal stå i det område, hvor Skildpaddedrengen plejer at stå.