Østergade

Torvet er forlængst færdigt, og nu er det Østergades tur. Arbejdet starter i uge 37 og bliver efter planen færdigt midt i juni 2018.

Strækningen fra Godthåbsgade og op mod Torvet bliver belagt med præcis samme granit som Torvet, og de jornske figurer går også igen her. Der skal i alt lægge omkring 1.900 kvadratmeter ny granit på den vestlige del af Østergade, og så etableres der nye fortove i granit og beton. Derudover får gaden ny belysning og beplantning.

Større gravearbejde venter i Østergade

Der venter dog et større gravearbejde, før brolæggerne kan gå i gang med granitten. Nye regnvands- og spildevandsledninger skal graves ned. I dag løber regnvand og spildetvand i den samme ledning, men Silkeborg Forsyning vil gerne benytte anledningen til at adskille de to ting fra hinanden for blandt andet at sikre mod større oversvømmelser og for at værne om vores søer og vandløb.

Det betyder, at hele Østergade skal graves op. I uge 37 går entreprenørerne i gang med at rydde fortovet og halvdelen af vejen fra Godthåbsvej, hvor busserne holder, og op mod Torvet. Det betyder parkeringsforbud. Det er BUUS Anlægsgartnere, som stod for renoveringen af Torvet, der skal styre slagets gang. Arbejdet forventes afsluttet midt juni 2018.

De berørte butikker får besked, inden arbejdet går i gang i uge 37. En mere detaljeret tidsplan følger.

Du kan også følge med. Her på siden finder du som altid de nyhedsbreve, som projektleder Kristian Markwardt fra Buus sender ud med jævne mellemrum