Fredensgade lukket for gennemkørsel

Fra 17. maj til 30. november 2016 bliver Fredensgade spærret for gennemkørsel på stykket foran Silkeborg Kirke.

Spærret for gående på Fredensgade Det sker for at give plads til en stor kran, der skal løfte tunge betonelementer ind på byggepladsen.

Byggeriet af p-kælderen er nu nået så langt, at entreprenørerne er i gang med at støbe fundamenter til søjler og vægge, udføre kloakarbejde og forberede bundpladen, der skal lægges ud som et jævnt gulv på hele byggepladsen. Slut juni forventer entreprenørerne at gå i gang med at montere de faste elementer og lække låg på p-kælderen.

Fodgængere har fortsat adgang i begge retninger. For bilister og andre motorkøretøjer vil der blive etableret en midlertidig indkørsel mellem Silkeborg Kirke og Torvecentret, så man fortsat kan tilgå speciallægerne med flere.

Facts om den nye p-kælder
  • P-kælderen får et parkeringsareal på i alt 7.250 m2.
  • Der bliver ca. 210 p-pladser.
  • Der anvendes ca. 8.000 m3 pladsstøbt beton.
  • Der opgraves ca. 45.000 m3 jord.
  • Der anvendes ca. 575.000 kg pladsbundet armering.
  • Der monteres i alt 550 betonelementer,
  • som tilsammen vejer 5.500 tons og dækker 8.000 m2.